Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat.

nfz.gifDZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA
Refundacja obejmuje kwotę 2 000,00 PLN na 1 lub 2 aparaty słuchowe i na wkładki po 60,00 PLN. Rodzice dzieci niedosłyszących mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do MOPS. Dofinansowanie obejmuje 150% wartości kwoty limitu NFZ.
 
MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ DO 26 ROKU ŻYCIA
Refundacja obejmuje kwotę  2 000,00 PLN na 1 lub 2 aparaty słuchowe, na wkładki uszne 60 lub 50 PLN w zależności od województwa.
 
DOROSŁE OSOBY PRACUJĄCE
Refundacja 1 lub 2 aparatów słuchowych w wysokości 700,00 PLN do każdego aparatu + 50 PLN za każdą wkładkę na przewodnictwo powietrzne..

RENCIŚCI, EMERYCI I OSOBY BEZROBOTNE
Refundacja 1 lub 2 aparatów słuchowych w wysokości 700.00 PLN do każdego aparatu  + 50 PLN za każdą wkładkę. Pacjent może starać się o dofinansowanie w regionalnym ośrodku MOPS, PCPR, PFRON (po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub posiadaniu grupy inwalidzkiej).
 
INWALIDZI WOJENNI
Refundacja 2 aparatów słuchowych w wysokości 1000,00 zł do każdego aparatu + 50 zł za każdą wkładkę w przypadku przewodnictwa powietrznego.  Pacjent może starać się o dofinansowanie w regionalnym ośrodku MOPS, PCPR, PFRON lub innej organizacji pomocy społecznej.